Przejdź do treści

Badanie sprawdzonym wariografem

Badanie wykrywaczem kłamstw jest sposobem na poznanie prawdy. Stosowane jest w wielu śledztwach policyjnych. Może być pomocne przy uwolnieniu z zarzutów osób nie właściwie skazanych. Jednak według polskiego prawa wynik takiej analizy nie może być jedynym dowodem w sprawie. 

Analiza wyniku badań wariografem 

sprawdzony wariograf - badanieTakie badania mogą być również przeprowadzane prywatnie np. w przypadku sprawdzania wierności małżeńskiej. Wiele firm międzynarodowych w przypadku podejrzenia złamania regulaminu przez pracownika, poddaje do weryfikacji za pomocą wykrywacza kłamstw.  Przedsiębiorstwa dla sprawdzenie swoich nowych pracowników, również decyduje się wykonać takiego badanie. Aby przekonać się, czy poddane dane podczas rekrutacji są prawdziwe. Może to ochronić firmę przed nie właściwym wyborem kadry.Osoba przeprowadzająca taką weryfikację musi mieć odpowiednie kompetencje, posiadać certyfikat. Musi potrafić przeprowadzić analizę zebranych danych. To właśnie ekspert wydaje subiektywną opinię według swojego doświadczenie i wiedzy. Wybierając sprawdzony sprawdzony wariograf – badanie może być przeprowadzone rzetelnie przez specjalistę. Poligrafer dokonuje obserwacji w odpowiednich warunkach, według międzynarodowych wytycznych. Ważne jest przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia. Od stworzonych pytań zależy wynik całego testu, nie mogą być one zbyt ogólne, niejasne. W przypadku kłamstwa, ciało człowieka nie jest obojętne na tę sytuację. Jeśli kłamiemy, to nasze ciało aktywuje emocje. Objawią się one czynniki fizjologicznymi, za które odpowiada układ nerwowy. W sytuacji stresu i kłamstwa podwyższone jest ciśnieni krwi, gruczoły potowe produkują więcej potu. Wszystkie te działania mobilizują organizm do obrony. Podczas badania na skórze osoby poddanej weryfikacja umieszczane są czujniki. Mierzą one opór elektryczny skóry. Poziom natężenia zależy od nawilżenia skóry. W przypadku stresu i strachu opór elektryczny skóry jest słaby.

Na klatce piersiowej umieszczony jest pneumograf, mierzący ilość oddechów na minutę. Na podstawia reakcji fizjologicznych organizmu, można stworzyć raport czy dana osoba mówiła prawdę. W analizie opisane są zachowania danej osoby podczas odpowiedzi na konkretne pytania.Poprzez objawy fizjologiczne organizmu podczas odczytać więcej niż podczas zwykłej rozmowy.