Przejdź do treści

Co to jest odwadnianie ścieków?

Odwadnianie osadów jest to proces, którego zadaniem jest pozbawienie, jak największej ilości wody z danego produktu. Podczas tego zabiegu odsączana jest woda kapilarna, a efektem końcowym jest suchy materiał i w miarę czysty pozbawiony zawiesin filtrat. Ta metoda z uwagi na koszty powinna być poprzedzona procesem zagęszczania. Odwadnianie zależy od możliwości filtracyjnych, jakie posiadają substancje stałe zawarte w odwadnianych osadach oraz od specyficznych warunków, w jakich zachodzi proces.

Jak działa prasa odwadniająca osady?

prasa do odwadniania osadówCząsteczki, z jakich składają ścieki, są różnej wielkości i kształtów, natomiast w wyniku nacisku i ciśnienia ulegają silnemu zgnieceniu. Ten proces prowadzi do zmniejszania porowatości i jednocześnie ułatwia odpływ filtratu. Działania, które prowadzą do przygotowania do odwadniania noszą nazwę kondycjonowania, które można przeprowadzić związkami żelaza, glinu lub wapnia. Obecnie najczęściej używane są związki organiczne, czyli polielektrolity. Właściwy dobór ilości polielektrolitów daje najlepsze efekty końcowe. Nie ma jednak określonych dawek, które osiągają najszybsze wyniki i trzeba opracować je na drodze eksperymentalnej. Niekoniecznie większe dawki dają lepszy skutek, poza tym każda oczyszczalnia ma inne preferencje, które pozwalają zmniejszyć koszty w sposób najbardziej efektywny. Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju osady są bardzo trudne do odwodnienia i bez wstępnego przygotowania można osiągnąć mierny skutek. Prasa do odwadniania osadów przeznaczona jest do mechanicznego odwadniania i uzyskania uzdatnionej wody i szlamów produkcyjnych. W oczyszczalniach ścieków używa się taśmowych pras, ponieważ są bardzo wydajne i niezawodne. Osady o podwyższonej wilgotności powinny być wykorzystywane w urządzeniach połączonych, gdzie jednocześnie zachodzi zagęszczanie i odwadnianie.

Dopiero tego typu mechanizmy pozwolą uzyskać satysfakcjonującą obniżkę kosztów i odpowiednią wydajność. Na rynku dostępne są prasy śrubowe inaczej dehydratory, które wykonują jednocześnie dwa rodzaje działania: zagęszczanie i odwadnianie. Wyposażone są w komory zagęszczające, które nie wymagają osobnego zagęszczania przed wpłynięciem do urządzenia. Jest to doskonały mechanizm, który odwadnia przy niskiemu zaleganiu frakcji suchej.