Przejdź do treści

Czy zbiornik gazowy jest bezpieczny?

Częstym widokiem na wielu działkach dla domków jednorodzinnych są obiekty, które kształtem przypominają butle. W tych obiektach najczęściej przechowywane jest paliwo w stanie ciekłym, które z reguły służy do różnorodnych zadań oraz obowiązków. Takie paliwo jest najczęściej paliwem gazowym i podlega bardzo wielu regulacjom jeśli ma być przechowywane w zbiorniku. Niemniej jednak, w związku z eksploatacją takiego obiektu pojawia się bardzo ważne pytanie – czy taki zbiornik jest bezpieczny w kontekście postawienia go na działce tuż obok domu jednorodzinnego? 

Niebezpieczeństwa i zalety zbiornika na gaz

zbiornik gazowyPrzede wszystkim, zbiornik na gaz jest elementem, który wymaga – tak jak było wspomniane – bardzo wielu pozwoleń. Zanim w ogóle zostanie zbudowany, to taki zbiornik gazowy wymaga od nas pozwolenia na budowę oraz własnego projektu. Dodatkowo, każdy ze zbiorników musi przejść odpowiednią certyfikacje, która ma ważność wynoszącą dziesięć lat. Tak więc, jak widzimy – już z perspektywy samych przepisów prawa budowlanego, taki zbiornik gazowy jest obiektem podlegającym bardzo restrykcyjnym regulacjom, z czego nie ma co się dziwić – jako potencjalnie niebezpieczny obiekt, zbiornik na gaz powinien być podległy wielu przepisom oraz certyfikatom, które ostatecznie dopuszczą go do użytku powszechnego. Po przejściu wyżej wymienionych rzeczy, nadal pozostaje jeszcze jedna i w zasadzie najważniejsza – mianowicie, sam zbiornik gazowy musi przejść odbiór techniczny. Warto pamiętać o tym, że taki odbiór techniczny jest dokonywany przez firmę, która jest naszym dostarczycielem paliwa. Dopiero po przejściu tak szerokich i restrykcyjnych procedur, zbiornik gazowy może być eksploatowany w normalny sposób. Z reguły jeśli chodzi o składowanie paliwa to w takim zbiorniku może znajdować się maksymalnie tylko 85% całkowitej zawartości zbiornika. Wynika to z przepisów związanych z bezpieczeństwem, a także taki zabieg jest stosowany po to, aby zredukować liczbę potencjalnych zagrożeń. 

Jak więc widzimy, zbiorniki gazowe to obiekty znajdujące się na naszych działkach, które są obiektami stwarzającymi potencjalne niebezpieczeństwo. Niemniej jednak, ze względu na ogromną liczbę przepisów prawnych oraz certyfikatów i tym podobnych rzeczy, bardzo wiele ludzi upewnia się, że nie dojdzie do wypadku, bądź też sytuacji, w której zbiornik może zagrozić życiu.