Przejdź do treści

Europejskie rozporządzenie reach

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) to unijne rozporządzenie dotyczące chemikaliów, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Jako rozporządzenie UE, REACH jest jednakowo i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Unijne rozporządzenie dotyczące chemikaliów (reach)

doradztwo reachRozporządzenie to zasadniczo zharmonizowało i uprościło istniejące przepisy dotyczące chemikaliów. Ponadto różne rozporządzenia, takie jak dyrektywa UE w sprawie niklu, zostały zastąpione przez REACH. Od momentu wejścia w życie rozporządzenie było stale aktualizowane i dostosowywane. W ramach REACH na rynek mogą być wprowadzane tylko te substancje chemiczne, które zostały wcześniej zarejestrowane. Każdy producent lub importer, który chce wprowadzić na rynek swoje substancje wchodzące w zakres REACH, musi mieć dla nich osobny numer rejestracyjny. Aby zrozumieć i właściwie zrealizować zobowiązania wynikające z REACH warto skorzystać z usług firm oferujących pomoc w interpretacji przepisów, wsparcie prawne i doradztwo reach. Rok po wejściu w życie rozporządzenia REACH poprzednie przepisy nadal obowiązywały, dopóki nowo utworzona Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach nie zaczęła w pełni funkcjonować. ECHA przejęła głównie organizację i kontrolę w procesie REACH. W dniu 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się sześciomiesięczny okres wstępnej rejestracji niektórych substancji.

Rejestracja wstępna poprzedza rejestrację właściwą. Służy ona do tworzenia forów, na których producenci i importerzy substancji mogą wymieniać informacje. W zamian producenci/importerzy otrzymują przedłużone terminy rejestracji w ramach bezpłatnej rejestracji wstępnej, w zależności od ilości i właściwości substancji.