Przejdź do treści

Jak działa solar?

Na terenie większych miast zachodzi konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają poprawić efektywność energetyczną na różnych płaszczyznach. Obecnie potrzebne media takie jak prąd czy ciepło są wytwarzane głównie poprzez spalanie paliw konwencjonalnych. Prowadzi to do wzmożonej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery co jest niekorzystnym zjawiskiem. W związku z tym na terenie dużych miast, gdzie zlokalizowanych jest wiele fabryk.

Montaż paneli solarnych na terenie Szczecina

solary szczecinPodejmowane są tam działania mające na celu promowanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii. Można do nich zaliczyć przede wszystkim źródła odnawialne takie jak: turbiny wiatrowe, wodne, biogazownie czy fotowoltaikę. Wiele inwestycji w tym zakresie jest realizowanych na terenie Szczecina, który posiada dobre warunki środowiskowe do ich instalacji. Co więcej miasto to oferuje różnego rodzaju programy wsparcia w postaci dotacji, dofinansowań czy kredytów na warunkach preferencyjnych. Mogą z nich skorzystać zarówno osoby prywatne jak i również przedsiębiorcy. Szczególną popularnością cieszą się solary szczecin jest miastem posiadającym odpowiednie warunki do montażu takich urządzeń. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych możliwe jest pozyskanie energii cieplnej, która następnie może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń czy przygotowania wody użytkowej. Zadaniem kolektora jest odebranie jak największej ilości energii cieplnej przekazywanej w postaci promieniowania słonecznego. W specjalnie przystosowanych do tego celu rurach krąży ciecz robocza, która jest ogrzewana w skutek padania na jej powierzchnię promieni. Dodatkowo znajduje się w niej absorber mający na celu wychwycenie jak największej ilości ciepła. Warto wspomnieć, że w większości przypadków cieczą roboczą jest solanka, która następnie krąży w obiegu zamkniętym.

Miejscem wymiany ciepła jest zbiornik buforowy, gdzie ciepło jest oddawane do otoczenia, którym jest przeważnie woda. W zbiorniku buforowym jest ona podgrzewana. W celu osiągnięcia docelowej temperatury koniecznym może się okazać zastosowanie grzałek elektrycznych. Jak widać obecnie coraz powszechniej stosowane są różnego rodzaju układy pozwalające znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Przyczynia się to również do poprawy stanu środowiska naturalnego.