Przejdź do treści

Jak dzielimy termometry ze względu na ich działanie?

Termometr jest narzędziem z pomocą, którego możliwy jest pomiar temperatury. Można nim badać obecność nie tylko gorączki na ciele człowieka, ale również wiele innych rzeczy. Termometry wchodzą w skład lodówek, w których informują o panującym w jej wnętrzu chłodzie. Można go także znaleźć jako jedno z akcesoriów niezbędnych w akwarium. Wiele rybek wymaga utrzymania stałej temperatury dla ich poprawnego wzrostu i rozwoju. Co więcej stałe warunki temperaturowe wymagane są również w wielu eksperymentach chemicznych.

Podział i rodzaje termometrów

termometry sklep internetowyPodziału termometrów można dokonać przede wszystkim ze względu na ich zasadę działanie. Głównie w ich przypadku będą się one różniły swoim wnętrzem. Wszystkie rodzaje termometrów można znaleźć w termometry sklep internetowy, który posiada ich bogaty wybór. Termometr cieczowy opiera się na zjawisku rozszerzalności cieplnej cieczy. Zazwyczaj w ich wnętrzu wykorzystuje się ciecze takie jak rtęć lub alkohol. Dawniej termometry rtęciowe były bardzo popularne. Służyły one do pomiaru temperatury ciała. Dzisiaj jednak coraz częściej odchodzi się od nich. W aptekach zastępowane są przez inne. Termometr alkoholowy z kolei posiada węższy zakres temperaturowy. Dalej można wyróżnić również termometr bimetaliczny, który składa się z dwóch metali, gazowy, gdzie obserwuje się różne właściwości gazów w nich obecnych. Termometr parowy skupia się na prostej zależności, która występuje pomiędzy parą a temperaturą. Każde ciało emituje również pewne promieniowanie, które mierzy termometr radiacyjny. Ostatni w tej grupie jest termometr elektryczny, który mierzy właściwości przewodnicze ciał i przedmiotów. Dodatkowo można je podzielić jeszcze dodatkowo na termometr rezystancyjny, w którego składzie można wyróżnić platynę, brąz lub inne stopy. Drugi typ termometrów elektrycznych to takie, które skupiają się na różnicach potencjałów dwóch ciał.

Rodzajów termometrów jest wiele. Ich budowa w dużej mierze będzie zależała od ich ostatecznego zastosowania. Z pewnością nie każdy nada się do pomiaru temperatury człowieka. Coraz częściej termometry rtęciowe ustępują miejsca termometrom cyfrowym, które znacznie szybciej pozwalają zmierzyć temperaturę. Dodatkowo ich odczyt jest znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy dla ludzkiego oka. Co więcej ich dokładność również jest wysoka.