Przejdź do treści

Jak zrobić dobrą sianokiszonkę?

Powodzenie i wysokie zyski w hodowli zwierząt gospodarskich uzależnione są od wielu czynników, jednak jednym z ważniejszych jest jakość paszy jaką podajemy zwierzętom. Wysokiej jakości pożywienie dostarczy bydłu wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych w łatwej do przyswojenia formie. Dobra pasza będzie zatem gwarantem zdrowego wzrostu, szybkich przyrostów oraz wysokiej produktywności hodowli.

Sianokiszonka krok po kroku

sprawdzona folia do sianokiszonkiPasza objętościowa to podstawa żywienia bydła hodowanego zarówno na mięso, jak i bydła mlecznego. Najlepiej przyswajaną przez zwierzęta paszą jest sianokiszonka, której przewaga nad sianem jest dość istotna. Przede wszystkim odpowiednio zakiszona pasza może być przechowywana nawet przez kilkanaście miesięcy, bez straty na jakości. Taka pasza dysponuje całą gamą składników odżywczych potrzebnych zwierzęciu, a ponadto podawana jest w najprostszej do strawienia postaci. Ten rodzaj konserwowania jest znany i ceniony przez hodowców, wymaga jednak pewnej wiedzy. Jak przygotować dobrej jakości sianokiszonkę? Przede wszystkim ważny jest czas i sposób koszenia traw. Najlepszym czasem na pierwszy pokos jest początek kłoszenia się trawy. Jeśli posiadamy kilka gatunków traw, a ich czas kłoszenia jest inny, kosimy w momencie kłoszenia się traw przeważających na danym areale. Najczęściej moment pierwszego pokosu przypada na drugą połowę maja. Najlepszą porą dnia na koszenie jest popołudnie, ponieważ wtedy właśnie trawy posiadają największe stężenie składników odżywczych, przede wszystkim cukrów. Nie bez znaczenia jest również wysokość koszenia. Trawa nie może być koszona ani za nisko, ani za wysoko. Jeśli skosimy niżej niż 5 cm od gruntu, możemy zanieczyścić masę ziemią. Ponadto niskie koszenie utrudni trawie późniejszą regenerację, będzie odrastała dużo wolniej. Po skoszeniu konieczne jest wstępne podsuszenie zebranego materiału, a następnie uformowanie go w baloty, które muszą być szczelnie owinięte odpowiednia folią. W tym momencie kluczowa będzie sprawdzona folia do sianokiszonki. To ona odpowiada za powodzenie procesu fermentacji, który koniecznie musi odbyć się w warunkach beztlenowych. Sprawdzona folia do sianokiszonki musi być przede wszystkim trwała i odporna na zerwanie i zniszczenie przez twardsze pędy. Musi również być wystarczająco elastyczna i kleista.

Czy kolor folii do owijania balotów z sianokiszonką ma jakieś znaczenie? Obecność na rynki kilku kolorów folii rolniczej może być myląca, choć wyjaśnienie jest bardzo proste. Kilka kolorów folii pozwala nam na odróżnienie paszy z różnych pokosów. W tym momencie warto wspomnieć, że do pierwszych pokosów lepiej jest użyć folii w jasnych odcieniach, która będzie odbijać promienie słoneczne i zapobiegnie przegrzaniu się masy. Folię w ciemnych odcieniach zostawmy zatem na późne lato, gdy nie ma zagrożenia upałami.