Przejdź do treści

Jak zwindykować zagraniczną należność?

Wiele polskich firm sprzedaje swoje produkty i usługi poza granice Naszego kraju. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ granice gospodarcze w dzisiejszych czasach praktycznie nie istnieją. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o międzynarodowy handel. W transakcjach międzynarodowych pojawiają się czasami komplikacje w postaci zaległości w płatnościach. Wiele w tej kwestii zmienił międzynarodowy faktoring oferowany przez różne banki. Równie ważną kwestią jest jednak egzekwowanie zobowiązań od kontrahentów.

W windykacji zobowiązań pomogą międzynarodowe kancelarie

windykacja należności we francjiJeśli polska firma sprzedaje swoje produkty za granice to musi być naprawdę dobrej myśli, że transakcja zostanie zrealizowana od początku do końca. Tym bardziej, że najczęściej najpierw następuje wysłanie towaru a potem dopiero przychodzi pora na dokonanie płatności. Wysyłanie towaru za granicę jest ryzykowne pod tym względem, że kontrahent może okazać się po prostu nierzetelny. I wówczas trzeba skorzystać z pomocy międzynarodowej kancelarii windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem zagranicznych zobowiązań od kontrahentów. Takie kancelarie międzynarodowe działają w różnych krajach. Głównym zajęciem takich kancelarii jest na przykład windykacja należności we Francji lub we Włoszech czy w Niemczech. Wszędzie tam gdzie polskie firmy eksportują swoje towary i usługi może się okazać konieczne przeprowadzenie skutecznej windykacji. I wówczas trzeba zlecić jej przeprowadzenie firmie prawniczej. Tylko, że to nie jest tak, że polscy windykatorzy wsiadają w samochód i jadą do Francji podejmować działania windykacyjne. Wszystko dzieje się poprzez pośredniczące kancelarie odpowiednie dla danego kraju. Polska kancelaria kontaktuje się ze swoimi odpowiednikami za granicą a oni już działają w imieniu polskiego przedsiębiorcy, który chce odzyskać swoją płatność.

Zatory płatnicze są jednym z głównych powodów przez które polskie firmy tracą swoją płynność. Utrata płynności finansowej to oczywiście powód upadku wielu dużych przedsiębiorstw. Dzisiaj takie braki płatności ogranicza się do minimum, ponieważ korzysta się z usług kancelarii windykacyjnych. Jeśli polski przedsiębiorca ma problemy z wyegzekwowaniem wpłaty od zagranicznego kontrahenta to zleca windykację międzynarodowej kancelarii.