Przejdź do treści

Opieka nad osobą w podeszłym wieku

Organizm ludzki ma to do siebie, że nie tylko się starzeje ale również z upływem lat ubywa mu sił i jest bardziej podatny na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. Nie każdy więc jest w stanie na emeryturze podróżować i korzystać z przywilejów przeznaczonych dla osób już nie aktywnych zawodowo. Zdarza się, że choroba doprowadzi do stanu w którym osoba starsza potrzebuje opieki dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Profesjonalny opiekun osoby starszej

opieka całodobowa nad senioremTego typu opieki zazwyczaj nie są w stanie zapewnić bliscy ponieważ prowadzą jeszcze aktywne życie zawodowe. Opieka całodobowa nad seniorem możliwa jest w placówce opiekuńczej lub w miejscu zamieszkania osoby starszej pod warunkiem, że znajdziemy kogoś kto z nią zamieszka i zapewni wsparcie na niezbędnym poziomie. Osoby starsze najczęściej nie chcą korzystać z placówek opiekuńczych nawet wówczas, gdy zapewniają one opiekę na bardzo wysokim poziomie. Wolą pozostać w swoim środowisku domowym, tutaj czują się komfortowo bo są u siebie. Wówczas musimy znaleźć opiekuna dyspozycyjnego przez całą dobę. Osoba taka musi zamieszkać z seniorem aby być do jego dyspozycji bez przerwy. Musi podać zlecone leki, wykonać pomiary parametrów życiowych, swoje spostrzeżenia i obserwacje przekazywać lekarzowi prowadzącemu. Do jej obowiązków należy również dbanie o czystość i higienę podopiecznego, zapewnienie mu odpowiednich warunków otoczenia, oraz przygotowywanie i podawanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetycznymi.

Osoba sprawująca opiekę całodobową nad seniorem w jego środowisku domowym powinna posiadać odpowiednie kompetencje i predyspozycje. Najlepiej gdy posiada wykształcenie medyczne. Znajdziemy taką w agencji do której będziemy mieli kontakt za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach.