Przejdź do treści

Pracownia techniczna w podstawówce

W szkołach bardzo ważne jest wyposażenie pracowni. To właśnie dzięki dobrze dobranemu sprzętowi do danej klasy, nauczyciele maja możliwość prowadzenia ciekawych dla uczniów lekcji. Każdy nauczany w szkole przedmiot, powinien posiadać swoje wyposażenie, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w każdym kierunku. Najciekawszy sprzęt znajduje się w salach technicznych.

Wyposażenie do pracowni technicznej

niezbędne wyposażenie pracowni technicznej w szkole podstawowejBardzo ważne jest, aby pracownia w szkole podstawowej, oraz w każdej innej szkole, była bezpieczna dla uczniów. Niezbędne wyposażenie pracowni technicznej w szkole podstawowej składa się z przyrządów do majsterkowania. Technika w podstawówce opiera się na poznawaniu znaków drogowych oraz bezpieczeństwa, numerów alarmowych oraz tworzeniu prostych projektów. Do takich projektów możemy zaliczyć tworzenie karmnika, szopki bożonarodzeniowej, ozdób świątecznych oraz palm wielkanocnych. Te projekty uczniowie powtarzają co roku. Stało się to pewnego rodzaju tradycją na lekcjach techniki w szkole. Taka sala powinna dlatego zapewnić uczniom takie przyrządy jak młotek, gwoździe, piłkę do drewna oraz pistolet na klej na gorąco. Oczywiście taki sprzęt dla bezpieczeństwa powinien być zamknięty w szafce na klucz. Byłby on wydawany dla uczniów przez nauczyciela na lekcjach, na których potrzebują go do stworzenia projektu. W takiej klasie powinna znajdować się wystarczając ilość ławek szkolnych, które będą stanowiskami dla uczniów. Tworząc projekty często pracują samodzielnie lub w parach, a przy tym potrzebują dużo miejsca, aby nikt nikomu nie przeszkadzał. Powinna znaleźć się również tablica, na której prowadzący zajęcia nauczyciel może zapisywać wskazówki, rozrysowywać projekty oraz wypisywać potrzebne materiały. Nie powinno również brakować tablic z pismem technicznym oraz odczytywaniem rysunków technicznych.

Bardzo przydatnym elementem w każdej pracowni szkolnej jest tablica interaktywna oraz rzutnik. Posiadając taki sprzęt w klasie, nauczyciel może wyświetlać uczniom filmy pomagające im w zrozumieniu pewnym zagadnień, bądź uczniowie mogą sami przygotowywać materiały naukowe w formie prezentacji, które będą przedstawiać rówieśnikom. W ten sposób zyskają również ocenę za aktywność, która jest liczona do średniej ocen cząstkowych.