Przejdź do treści

Reakcje chemiczne CO2

Przy niskich stężeniach CO2 jest bezwonny; jednak przy wystarczająco wysokich stężeniach ma ostry, kwaśny zapach. Przy standardowej temperaturze i ciśnieniu gęstość dwutlenku węgla wynosi około 1,98 kg / m3, około 1,67 razy więcej niż powietrza. Jest to normalny składnik powietrza i dlatego jest tak bezpieczny, że dodaje się go do napojów w celu nasycenia go węglem.

Skąd bierze się ciekły CO2?

zbiornik na ciekły co2Kiedy używasz sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia, celowo wprowadzasz bąbelki dwutlenku węgla do żywności, aby się podniosła. Dwutlenek węgla jest tak bezpiecznym związkiem chemicznym, jak każdy, z czym się kiedykolwiek spotkasz. Ponieważ ciekły dwutlenek węgla jest płynnym stanem dwutlenku węgla, do jego przechowywania służy zbiornik na ciekły co2. Ciekły i stały dwutlenek węgla są ważnymi czynnikami chłodniczymi, szczególnie w przemyśle spożywczym, gdzie są stosowane podczas transportu i przechowywania lodów i innych mrożonek. Stały dwutlenek węgla nazywany jest „suchym lodem” i jest stosowany w małych przesyłkach, w których sprzęt chłodniczy nie jest praktyczny. Stały dwutlenek węgla jest zawsze poniżej -78,5 ° C (-103,3 ° F) przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym, niezależnie od temperatury powietrza. Ciekły dwutlenek węgla jest stosowany jako gaśnica ze względu na swoje właściwości niepalne. Gaz działa tłumiąc płomienie tlenu, który jest gazem wspomagającym spalanie. Gaśnice używane do gaszenia pożarów elektrycznych są specjalnie wypełnione ciekłym dwutlenkiem węgla. Jest tak, ponieważ oprócz gaszenia ognia przez eliminację tlenu, gaz pod ciśnieniem chłodzi płonące powierzchnie, zapobiegając dalszym uszkodzeniom. Ciekły dwutlenek węgla to gazowy dwutlenek węgla, który jest silnie sprężony i schłodzony do postaci płynnej. Dwutlenek węgla występuje jako ciecz poniżej temperatury krytycznej 31 ° C i powyżej potrójnego punktu o temperaturze -56,6 ° C i 4,18 bara. Detektory dwutlenku węgla z systemami alarmowymi powinny być instalowane w odpowiednich miejscach w celu wykrycia niebezpiecznych stężeń dwutlenku węgla. Nie polegaj na pomiarze zawartości tlenu w powietrzu, ponieważ dwutlenek węgla może być niebezpieczny nawet przy odpowiedniej ilości tlenu do podtrzymania życia. Systemy napojów z dwutlenkiem węgla, detektory dwutlenku węgla i sprzęt wentylacyjny powinny być odpowiednio konserwowane i okresowo sprawdzane zgodnie z zaleceniami producentów. Ilość dwutlenku węgla w budynku jest zwykle związana z ilością świeżego powietrza wprowadzanego do tego budynku.

Zasadniczo im wyższy poziom CO2 w budynku, tym mniejsza ilość wymiany świeżego powietrza. Dlatego badanie poziomów CO2 w powietrzu wewnętrznym może wykazać, czy systemy HVAC działają zgodnie z wytycznymi. Poziomy CO2 są zwykle mierzone w procentach (%) powietrza lub części na milion (ppm).