Przejdź do treści

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Chcąc spełnić wymogi prawne w zakresie projektowania budynku, osoba przygotowująca opracowanie musi wykazać się sporą wiedzą z różnych specjalności. Jednym z ważniejszych zagadnień jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także zgromadzonego mienia. W przestrzeniach zamkniętych duże spustoszenie może spowodować pojawienie się otwartego ognia czy pożaru. Właśnie dlatego na etapie projektowym w miejscach, gdzie może przebywać wiele osób przewidywane są różnego rodzaju środki ochrony.

Jak zwiększyć odporność ogniową stali?

rekomendowane zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychMożna je podzielić na aktywne oraz bierne. Do pierwszej grupy należą między innymi systemy sygnalizacji pożaru, których zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie informacji do stosownych służb. W ich skład wchodzą między innymi czujki, centrale czy sygnalizatory. W przypadku środków ochrony biernej są rekomendowane zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, które pozwalają znacznie zwiększyć odporność na oddziaływanie na wysoką temperaturę. W ten sposób możliwe jest zapewnienie wymaganej nośności w warunkach pożaru. Do konstrukcji stalowej obiektu często przymocowane są różnego rodzaju urządzenia czy elementy, które muszą tam pozostać na stałe. Wysoka temperatura sprawia z kolei, że stal może zmienić swoje właściwości co powoduje przesunięcie wcześniej wspomnianych. Właśnie dlatego powszechnie stosowane są natryski preparatów, które pozwalają zwiększyć odporność ogniową. Na rynku dostępnych jest wiele takich specyfików. Skuteczność ich działania jest w dużej mierze uwarunkowana poprawnym nałożeniem warstwy ochronnej. Producent specyfiku w dokumentacji podaje bowiem optymalną wilgotność czy temperaturę powietrza. Jeśli chodzi o osoby wykonujące usługę to powinny one zadbać również o własne bezpieczeństwo.

Zdecydowanie zalecane jest stosowanie środków ochrony osobistej jak i również wentylowanie pomieszczeń. Jak widać w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku powszechnie stosowane są aktywne oraz bierne formy zabezpieczeń. Pozwalają one zwiększyć poziom ochrony w określonych strefach. Zastosowanie dodatkowych warstw chroniących stal sprawia, że staje się ona ognioodporna przez wymagany do ewakuacji czas. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia osób przebywających w obiekcie jak i również służb ratunkowych.