Przejdź do treści

Rzetelne ekspertyzy przeciwpożarowe

Prawidłowo opracowana orzeczenie techniczne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, ponadto może doprowadzić do oszczędności środków finansowych inwestora poprzez dobranie stosownych rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie realizacji inwestycji. Jego wykonanie jest niezbędne, by zastosować rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwogniowej oraz techniczno – budowlanych.

Ekspertyzy przeciwpożarowe są konieczne

ekspertyza ppożGdy budynek nie spełnia wymagań określonych w przepisach, których spełnienie nie jest możliwe do wykonania a nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub uznano budynek za zagrażający życiu opracowuje się ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza ppoż jest sporządzana zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” określonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z października 2008 roku. Celem ekspertyzy technicznej jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego budynku.

W orzeczeniu technicznym przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę wraz z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwogniowej w obiekcie budowlanym. Zapewnią akceptowalny tzw. minimalny poziom bezpieczeństwa, zarówno dla jego użytkowników jak również ekip ratowniczych oraz zostaną uzgodnione z miejscowym wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej.