Przejdź do treści

Wyposażenie średniowiecznego obozu

Wyposażenie odtwórcy historycznego nie zawiera się wyłącznie w stroju i uzbrojeniu. Osoby spoza ruchu są często bardzo zdziwione ilością sprzętu, jaki rekonstruktorzy historyczni zabierają choćby na jednodniowe wyjazdy, a który często zastępuje wszystkie współczesne narzędzia, umożliwiając odtwórcom stworzenie pokazu z wykonywania nawet najprostszych prac obozowych.

Historyczne narzędzia w rekonstrukcji

sprzęt obozowyWyposażenie obozowe, oraz jego ilość, różni się w zależności od drużyny. Niejednokrotnie zdarza się iż sprzęt obozowy jest ograniczony do wyłącznie najbardziej niezbędnego wyposażenia, choć większość drużyn dysponuje pokaźnym inwentarzem. Naczynia są jednym z tych elementów wyposażenia, które są obecne na każdym wyjeździe. Drewniane misy, kubki z rogu czy drewna, oraz stalowe kotły do gotowania spełniają zarówno rolę pokazową, jak i są użytkowym elementem wyposażenia. Żaden obóz nie mógłby obejść się również bez narzędzi. Niewielu odtwórców zabiera bowiem współczesny sprzęt na wyjazdy historyczne, dlatego do okopania terenu obozu czy cięcia drewna, jak również i do prac obozowych czy rzemiosła, używane są wyłącznie narzędzia zrekonstruowane na podstawie znalezisk czy rycin. Są one również częścią warsztatów rzemieślniczych, które czasem można obejrzeć na prestiżowych imprezach historycznych. Drobnym, choć niezastąpionym narzędziem są również krzesiwa, często stalowe, bez których rozpalenie ogniska na imprezie byłoby niemożliwe, a przynajmniej nie w tradycyjny sposób.

Niektóre krzesiwa spełniają również rolę ozdób u tych postaci, które zajmują się przede wszystkim rzemiosłem i nie uczestniczą w manewrach bojowych. Do wyposażenia obozowego wliczają się również meble, wszelkiego rodzaju łatwy i stoły, często obecne w obozach drużynowych.